Nasze Przedszkole już po raz trzeci przystąpiło do akcji „Szkoła pamięta”, której patronatem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Odbywa się ona w czasie, w którym wspominamy bliskich, a także tych, którzy zapisali się w naszej historii. Podjęta inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach akcji nasze przedszkole podjęło różnorodne działania, między innymi:
- odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;

- przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
- przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych;

- zorganizowanie wycieczki patriotycznej;

- zapalenie zniczy w miejscach pamięci;
- opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, np. prezentacja dotycząca jakiejś postaci lub rocznicy historycznej.