Kolejny już raz przedszkolaki z naszej placówki kultywowały tradycje związane z obchodzeniem świat narodowych. Celem podejmowanych działań było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje i zwyczaje.   W poszczególnych grupach wiekowych nauczycielki przygotowały dzieciom ciekawe propozycje zabaw i zajęć patriotycznych. Były to między innymi prace plastyczne wykonane różnymi technikami przedstawiające symbole narodowe, taneczne zabawy ludowe, pokaz mody patriotycznej „Dzień dla biało-czerwonej”, poszukiwanie wiadomości o Polsce w Internecie oraz encyklopediach, oglądanie prezentacji multimedialnej pt. „Symbole narodowe”, itp.  Ponadto w każdej z sal powstał kącik patriotyczny, w którym zgromadzona była literatura dotycząca naszego kraju: wiersze, przewodniki, atlasy, pocztówki, itp.  Podsumowaniem realizowanych działań były zajęcia z udziałem pani Dyrektor prowadzone w grupie „Biedronki”, podczas których dzieci prezentowały nabyte wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o Polsce.