Warsztaty zuchowe „Czarodziejskie Elfy”

W warsztatach uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie, które wykazały zainteresowanie nimi. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę od godz. 15:15 do godz. 16:00 i prowadzą je druhny: I. Bulejak, K. Wus i J. Gajewska. Celem warsztatów jest przygotowanie dzieci do bycia prawdziwym zuchem, dlatego praca z nimi oparta jest na elementach metodyki zuchowej wg wcześniej opracowanego planu.