Wspomaganie dziecka leworęcznego prowadzone są w oparciu o plan działań, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Spotkania odbywają się  raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Biorą w nich udział dzieci leworęczne 5, 6 – letnie. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia, których celem jest usprawnienie motoryczne ręki, tzn. uzyskanie przez nie takiej sprawności lewej ręki, aby mogły ze swobodą wykonywać różnorodne ćwiczenia graficzne, a w niedalekiej przyszłości bez trudu poradzić sobie z opanowaniem umiejętności pisania.