Klucz do uczenia się

Program rozwoju poznawczego  Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się,  czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Kuferek Tajemnic

Kuferek tajemnic jest  pierwszą na polskim rynku  propozycją wykorzystującą narzędzia krytycznego myślenia TOC (Theory of Constraints - teoria ograniczeń) w pracy z małymi dziećmi. Wspiera efektywne uczenie się, poprzez wykorzystanie narzędzi myślowych: chmurki, gałązki logicznej i drzewka ambitnego celu.