Program patriotyczny

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9

„ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Program wychowawczy w Przedszkolu Publicznym nr 9

„Katalog zasad postępowania, warunkujący bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu”  

Przyjaciele Zippiego

Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.