zajęcia prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju poznawczego dziecka.