W związku  z wysokim prawdopodobieństwem podjęcia przez nauczycieli akcji strajkowej dyrektor przedszkola zwraca się z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie, nie przyprowadzania ich do przedszkola od dnia 08.04.2019r

 

Jednocześnie proszę śledzić stronę internetową przedszkola www.przedszkolenr9.pl  gdyż tam pojawi się komunikat o terminie przywrócenia zajęć w przedszkolu.

Z poważaniem:

Irena Czarnecka- dyrektor przedszkola