Religia 

Terapia ręki

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia integracyjne z elementami socjiterapii 

Zajęcia korekcyjno-kommpensacyjne

Gromada zuchowa "Zaczarowane Elfy"

Warsztaty teatralno-muzyczne

Warsztaty szachowe