Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach z dnia 16.11.202lr. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie V "Kotki" oraz w grupie VII "sówki" w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach ze względu na sytuację epidemiologiczną