Rodzice/prawni opiekunowie, po zalogowaniu się na stronę:

bartoszyce.formico.pl

– wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z załącznikami w terminie rekrutacji.